Масонска ложа “Зората на Туида” – Ориент Сливен

Масонска Ложа „Зората на Туида“ е учредена в гр.Сливен с патентен номер 81 на 2.Април.2022 с внасяне на Светлина от Великият Майстор на ВЛССПЗБ НВУ Бр.Красимир Мартинов.

Ложа “Зората на Туида” е част от ВЛССПЗБ /Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България/ – общност на свободни мъже с добро име, събрани без оглед на религиозните и политическите им убеждения, на расата, гражданството и общественото им положение.

Какво е Масонството?

Масонството е едно от най-старите братски общества от хора, изповядващи единни морални и етични ценности. Като „братство на свободни мъже” то е общност, която е изиграла значителна роля в световната история и развитието на цивилизацията през последните триста години.

Масонството има свои корени в средновековните зидарски гилдии и става известно в сегашния си вид през 17-ти век. То се фокусира върху развитието на морални и етични качества на своите членове, с цел да допринесе за по-доброто общество и хармоничен свят.

Масонството е известно със своите символи, алегории и ритуали, които се използват за предаване на духовни учения и мъдрости. То подчертава значимостта на знанието, истината и вечните ценности, които превъзхождат времето и пространството.

Масонството е разпространено във всички части на света и има различни обединения и организации, наречени масонски ложи. Ложите са организирани в структури с различни степени на инициация и развитие.

Какво представляват Масонските ритуали?

Масонските ритуали са церемониални обреди, които се изпълняват в ложите. Тези ритуали имат символичен и алегоричен характер и имат за цел да препратят специфични учения, ценности и етични принципи на масонството. Те също така помагат на членовете да се обединят в общност и да споделят общи духовни цели.

Точното съдържание и изпълнение на масонските ритуали са стриктно пазени в тайна от масонските общности. Това подчертава загадъчността и специфичността на масонството, което привлича интереса и любопитството на много хора.

Религия ли е Масонството?

Масонството не е религия в стандартния смисъл на думата. То е общност, която съчетава различни религиозни и философски възгледи, с цел духовно и лично усъвършенстване на своите членове. Масонството привлича хора от различни религии и националности, които споделят общи ценности за човешко братство, доброта и просветление.

Въпреки това, масонството няма нищо общо с атеизма. Членовете му се насърчават да вярват във висша сила или творец, наричан “Всевишният архитект”. Тази вяра е обща за масоните, но конкретните религиозни догми или верования не се обсъждат в рамките на масонството. Вместо това, масонството се фокусира върху общата морална и етична основа, която споделят членовете му.